Tjänster

Välkommen till din projektbyrå.

 

Vi ger dig valuta för varje krona

Från idé till verklighet

... och allt däremellan

Strategisk partnering

För mindre till mellanstora projekt kan vi erbjuda din organisation strategisk partnering. För oss innebär det att vi levererar en nyckelfärdig anläggning till dig. Vi ombesörjer allt från upphandling och systemhandlingar till färdigt projekt. Självklart i tät dialog med dig och din organisation. Dina behov kommer alltid först!

Portfölj-, program- och projektstyrning

Arbetar ni med fler och fler projekt och behöver en bättre överblick över dess status? En strategi för framtiden kopplat till investerings-, drifts- och underhållsplaner kan göra hela skillnaden. När dessa finns på plats säkerställs att rätt saker prioriteras och du får valuta för varje krona du investerar.

 

Din projektbyrå kan hjälpa dig att utforma verktygen som passar din organisation så att ert projektbaserade arbete utförs på ett professionellt och enhetligt sätt.

 

Vi har certifierade projektledare inom PRINCE2, Practiotioner.

 

Entreprenad/investeringsprojekt

Vi är gärna med hela vägen från idé till förverkligande. Din projektbyrå står på din sida under genomförandefasen och ser till att det ni har handlat upp levereras. Ändringar, tillägg och avdrag är en naturlig del av entreprenader. Din projketbyrå kan ta diskussionerna kring dessa punkter och på så sätt frigörs din tid till annat.

Upphandling/

förfrågningsunderlag

Ett välarbetat förfrågningsunderlag är en förutsättning för en lyckad upphandling. Din projektbyrå vet vad som krävs för att ta fram välriktade och välskrivna tekniska och administrativa föreskrifter som beskriver vad du vill uppnå. Vår erfarenhet av att handla upp och genomföra investeringsprojekt gör att vi kan ta fram rätt utvärderingskriterier och framförallt bra affärsmässiga villkor för ditt projekt.

 

Din projektbyrå kan hjälpa dig att handla upp ditt projekt på det sätt som passar dig. Vi har kompetens inom upphandlingsföreskrifterna ABT, AB, ABK eller ABA99, enligt LOU/LUF eller utan.

Samverkan/Partnering

Funderar du på om samverkan/partnering kan vara något för ditt projekt?

 

Främsta anledningen till att samverkan är här för att stanna är att det är ett verktyg som gör det möjligt för dig, särskilt som offentlig beställare, att tidigt skapa samsyn i projektorganisationen kring olika frågor som är viktiga för det önskade slutresultatet.

 

Enligt vår erfarenhet är det en framgångsfaktor att alla parter tidigt är överens om de ekonomiska spelreglerna för entreprenaden, synen på samverkan samt att alla har en gemensam vision med gemensamma mål. När dessa delar är överenskomna finns alla möjligheter att skapa en mer genomtänkt slutprodukt som uppfyller de krav och önskemål som ryms inom budgeten.

 

Din projektbyrå kan hjälpa till hela vägen från idé till förverkligande av samverkansprojekt av olika storlekar.

 

Projektledning

För att lyckas med projekt krävs en tydlig målbild, en god plan och struktur för det dagliga arbetet. Det allra viktigaste handlar dock om samsyn, relationer och kommunikation. Något som kräver ett gott ledarskap för att fungera riktigt tillfredsställande.

 

Här kommer din projektbyrå in, vi ser till att ditt projekt uppnår målbilden inom rätt tid, rätt budget och rätt kvalitet. Vår projektmodell är ett enkelt verktyg som säkerställer att de projekt vi driver genomförs med kvalitet.

 

Vi har utbildning inom UL - Utvecklande ledarskap, UGL - Utveckling, Grupp, Ledare samt certifierade projektledare.

 

Utredningar

Din projektbyrå bistår gärna med utredningar av allehanda slag. Vi anser att det ska vara enkelt för dig att anlita oss. Med vår lyhördhet, lösningsorienterade och flexibla sätt tar vi oss an uppgiften och levererar det du vill ha.

Kalkyler

Din projektbyråi kan hjälpa er att ta fram kostnadskalkyler för investeringsprojekt, beräkna livscykelkostnader och ta fram olika ekonomiska alternativ inför beslut.

Behöver du få tag i en konsult som förstår dig och sätter dina behov först?

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

 

Telefon:

+ 46 (0) 72-726 42 00

 

Mailadress:

info@dinprojektbyra.se