Teknikområden

Våra teknikområden

 

Dra nytta av vår kompetens inom projektledning,

teknik, upphandling & allt däremellan.

I det hållbara samhället är det mesta en resurs

Din projektbyrå startades för att vi vill bidra till en hållbar framtid på det sätt vi kan. Det är genom att leverera lyckade projekt inom samhällsbyggande som vi ser att vi kan göra störst nytta. Vi har mest teknisk spetskompetens inom Energi, Avfallshantering, Vatten och Avlopp just nu. Eftersom vi är i en tillväxtfas kommer fler teknikområden att tillkomma allt eftersom.

 

Har du ett behov av en erfaren projektledare, hör av dig redan idag. Vi hjälper gärna till oavsett vilken bransch du arbetar i.

Energi

Din projektbyrå är konsulten som kan hjälpa dig oavsett om ditt behov gäller övergripande energisystem, energieffektivisering eller anläggningsspecifika frågor.

 

När det gäller anläggningsspecifika frågor är vi särskilt duktiga på biogasproduktion och kraftvärmeteknik.

Vatten och avlopp

Från början var vatten- och avloppstjänster enbart en hälsoåtgärd för att minimera sjukdomar i samhället.

 

Nuförtiden är det så mycket mer. Vi kan hjälpa till med allt från övergripande, långsiktiga VA-strategier, förstudier, genomförande av projekt och processfrågor.

Avfall

Behöver ni hjälp inom avfallshantering, biogasproduktion eller avfallsförbränning? Vi kan hjälpa till med allt från underlag till investeringsbeslut, processoptimering och projektledning av investeringsprojekt.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

 

Telefon:

+ 46 (0) 72-726 42 00

 

Mailadress:

info@dinprojektbyra.se