Bemanning
Anlita oss och få mer tid till annat...

Behöver du en erfaren konsult eller ledare till ett tidsbegränsat projekt eller uppdrag?

Kontakta oss när ni behöver resurser till er verksamhet. Vi är alltid på din sida och löser dina utmaningar tillsammans med dig. Hos oss kan du anlita konsulter för specifika uppdrag eller projekt. Du kan exempelvis hyra in en tidsbegränsad resurs om du behöver fler personer i ditt team men inte har möjlighet att anställa just nu eller om du har behov av en specifik kompetens för en uppgift.

Vi erbjuder bemanning av konsulter och ledare som kan stötta er verksamhet på bästa sätt under en begränsad tid. Exempelvis projektledare för olika typer av projekt, främst inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Om ni behöver rekrytera en chef men inte vill forcera processen kan ni bemanna er verksamhet med en inhyrd chef från oss till dess att rekryteringen är avklarad.

Valuta för varje krona

För oss är det viktigt att du som kund vet vad du betalar för. I den mån det är möjligt erbjuder vi gärna ett fastpris för våra tjänster. Men självklart kan ni även hyra in oss per timme om det passar er bättre. Det viktiga är att vi hittar en lösning som fungerar för dig och din verksamhet. Du ska få valuta för varje krona du investerar!

Några av våra uppdrag inom bemanning

 • Projektledare för ombyggnad av reningsverk
 • Interim utredningschef – Vatten och Avlopp
 • Projektledare för nybyggnation av en avvattningsanläggning för blöta massor
 • Interim projektchef – Vatten och Avlopp
 • Interim Gruppchef, Elnät
 • Investeringsplaner
 • Projektstyrningsmodell
 • Processutredning inför ombyggnad av reningsverk
 • Jämförelse mellan kontrakt och leverans
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Workshops för starkare team